Odd Molly gasar på med grön finansiering – Hållbarhet, med bland annat fokus på reduktion av koldioxidutsläpp genom energieffektiva byggnader, är en integrerad del av vår långsiktiga affärsstrategi. Att upprätta ett grönt ramverk är därför ett naturligt steg i vår fortsatta realisering av bolagets affärsplan, säger Tobias Lövstedt, COO för Odd Molly.

Odd Molly gasar på med grön finansiering

Ekonomi

27 september 2021

Odd Molly, som snart byter namn till Logistea, etablerar ett grönt ramverk om en miljard kronor. Och undersöker omedelbart möjligheten att emittera gröna obligationer om upp till en halv miljard.

Utvecklingen och expansionen går nu snabbt för Odd Molly/Logistea.

De senaste månaderna har bolaget gjort en lång rad topprekryteringar till ledning och team och genomfört flera större förvärv inom logistiksegmentet.

Dessutom förbereds ökat aktiekapitalet genom en fondemission och namnbytet till Logistea.

Bolaget tar också sista steget till att bli ett renodlat fastighetsbolag genom att dela ut sitt innehav i NGM-noterade modeteknikföretaget We are spin dye till sina aktieägare.

Och nu är det alltså full fart med grön finansiering på hög nivå.

Det nya gröna ramverket som nu etablerats möjliggör för bolaget att emittera bland annat gröna obligationer. Syftet är att kunna finansiera och refinansiera gröna och energieffektiva byggnader samt investeringar i energieffektivisering såsom solpaneler.

Ramverket är upprättat i enlighet med Green Bond Principles och Green Loan Principles. ISS ESG har genomfört en oberoende granskning av Ramverket.

– Hållbarhet, med bland annat fokus på reduktion av koldioxidutsläpp genom energieffektiva byggnader, är en integrerad del av vår långsiktiga affärsstrategi. Att upprätta ett grönt ramverk är därför ett naturligt steg i vår fortsatta realisering av bolagets affärsplan, säger Tobias Lövstedt, COO för Odd Molly.

Odd Mollys nuvarande berättigade gröna tillgångar uppgår till cirka 670 miljoner kronor, där bland annat bolagets projekt i Vaggeryd, Kungsbacka, Kungälv, utbyggnaden i Viared, Borås samt energibesparande åtgärder och investeringar i solpaneler ingår.

Swedbank har agerat rådgivare avseende upprättandet av Bolagets Ramverk.

Så fort den gröna ramverket var på plats meddelande Odd Molly att man överväger att emittera ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån.

Odd Molly har för detta syfte mandaterat Nordea Bank AB och Swedbank AB som joint bookrunners för att undersöka möjligheten att emittera ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om upp till 500 miljoner kronor under ett ramverk om 1 000 miljoner kronor, med rörlig ränta och en löptid om tre år.

Emissionslikviden från den tilltänka obligationsemissionen kommer att användas i enlighet med Odd Mollys gröna finansiella ramverk, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna och energieffektiva byggnader samt investeringar i energieffektivisering såsom solpaneler.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se