Odd Molly byter namn till Logistea Odd Mollys nye VD, Niklas Zuckerman som nyligen rekryterade från Savills, får snart leda bolaget under nya namnet Logistea.

Odd Molly byter namn till Logistea

Ekonomi

24 september 2021

Odd Molly byter namn till Logistea och ökar aktiekapitalet genom en fondemission. Styrelsen utökas med nya ledamoten Bengt Kjell.

Det är förslag som lär klubbas på en extra bolagsstämma fredagen den 22 oktober 2021.

Avseende företagsnamn föreslår styrelsen att stämman antar det nya namnet Logistea AB, som en följd av bolagets förnyade inriktning med fokus på fastigheter och då inom logistik.

Som en kuriositet kan nämnas att det tidigare funnits ett fastighetsbolag med namnet Logistea. Detta bolag sålde i fjol sin enda fastighet. Igår tog Athanase Innovation bakvägen till First North genom omvänt förvärv av just detta Logistea. Athanase är ett investmentbolag med inriktning på innovativa teknikföretag.

Ökat kapital genom fondemission

Odd Mollys styrelse föreslår vidare den extra bolagsstämman att besluta att aktiekapitalet ska ökas genom fondemission.

Förslaget innebär att bolagets aktiekapital ska ökas med 39 868 300 kronor genom emission av 797 366 000 nya Stam B aktier. En Stam A aktie ska berättiga till tio nya Stam B aktier. Innehav av Preferensaktie berättigar inte till nya Stam B aktier enligt bolagsordningen.

Bengt Kjell ny styrelseledamot

Odd Mollys valberedningen föreslår att Bengt Kjell ska väljas till ny styrelseledamot.

Bengt Kjell, född 1954, är civilekonom från Handelshögskolan och har stor erfarenhet från operativa ledande befattningar inom noterade bolag, bland annat som VD för Handel och Industri och som vice VD för Industrivärden med ansvar för investerings- och analysorganisationen.

Under en period var han även tillförordnad VD för Industrivärden.

Bengt Kjell har lång erfarenhet från styrelsearbete i fastighetsbolag bland annat som ordförande i Hemfosa, Nyfosa och Kungsleden. Han är idag styrelseordförande för Amasten Fastighets AB, vice ordförande i Pandox och Indutrade samt ledamot i Industrivärden.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se