Odalen köper markområde i Höganäs Odalen förvärvar 14 000 kvadratmeter mark i Viken i Höganäs kommun. Här planerar man att utveckla boende och samhällsfastigheter.

Odalen köper markområde i Höganäs

Transaktion

17 september 2021

Odalen Fastigheter förvärvar ett markområde om 14 000 kvdaratmeter i Viken i Höganäs kommun.

Bolaget ser förvärvet som strategiskt.

– Vi ser fram emot att tillsammans med kommunen på sikt driva planprocess för att bidra ytterligare till utveckling inom kommunen med boende och diverse samhällsfastigheter, meddelar Odalen.

På området finns idag bland annat en hästgård med beteshagar och ridanläggning.

Odalen har sedan tidigare ett pågående projekt i Höganäs kommun där man tillsammans med SBB uppför en förskola om 100 platser som planeras att färdigställas under 2022.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se