Nyttobostäder: Starkt Q3 - ny värdering visar högre värde – Det är en förmån att få driva ett nystartat bolag med en frisk portfölj av attraktiva objekt som vi dessutom förvärvat på termin, säger VD Tommy Johansson.

Nyttobostäder: Starkt Q3 - ny värdering visar högre värde

Ekonomi

26 november 2021

Svenska Nyttobostäder ökade förvaltningsresultatet i tredje kvartalet. Bolagets aktie har ökat med 17 procent på tre månader men en ny värdering från Erik Penser Bank visar på ett ännu högre värde.

– Det är en förmån att få driva ett nystartat bolag med en frisk portfölj av attraktiva objekt som vi dessutom förvärvat på termin. Det ger oss tid att växa i vår kostym och utveckla vårt erbjudande, yteffektiva förvaltningslägenheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet, säger VD Tommy Johansson och fortsätter:

– Under kvartalet har vi förflyttat oss framåt såväl mot våra finansiella ambitioner som mot det fastighetsbolag vi vill vara 2025. Vi gör det vi har sagt. Vårt finansiella mål är att leverera ett driftnetto om 600 Mkr år 2025. Under perioden tillträdde vi ytterligare två fastigheter, en i Larsberg på Lidingö och en i Barkarbystaden i Järfälla. Det tillför ytterligare 35 Mkr till vårt normaliserade driftnetto samt 456 yteffektiva lägenheter.

Erik Penser Bank har på uppdrag av huvudägaren ALM Equity AB tagit fram en oberoende marknadsvärdering av bolagets stamaktier, vilken indikerar 141,60 kr per aktie. 

Bolaget har idag ett börsvärde om drygt sju miljarder kronor och aktien har de senaste tre månaderna gått upp med 17 procent och stängde igår på kursen 117 kronor per aktie.

Summering av Q3 2021 för Svenska Nyttobostäder:

*Hyresintäkterna uppgick till 31 (32) Mkr.

*Driftnettot uppgick till 26 (20) Mkr.

*Förvaltningsresultatet uppgick till 7 (6) Mkr.

*Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 37 (14) Mkr.

*Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 35 (16) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till 0,46 (0,17) kr.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se