Nyttobostäder kvittar köp med nyemission Svenska Nyttobostäders med VD Tommy Johansson har nu genomfört genomfört teckning och tilldelning i en riktad nyemission som kvittning av köpet av fastigheten Fyrlotsen på Lidingö.

Nyttobostäder kvittar köp med nyemission

Ekonomi

24 september 2021

AL Equitys dotterbolag Svenska Nyttobostäders har genomfört teckning och tilldelning i en riktad nyemission som kvittning av köpet av fastigheten Fyrlotsen på Lidingö.

 

 

Teckningen och tilldelningen omfattar 993 596 preferensaktier, enligt beslut på årsstämman den 27 maj 2021.

Nyemissionen riktar sig till utvalda investerare som tecknat avtal om att leverera aktiebolag innehållande färdigställda förvaltningsfastigheter gällande Fyrlotsen.

Emissionen till de fem säljarna av Fyrlotsen (Hemvid Bostad Fastighets AB, Inventovela AB, Total Asset Management Sverige AB, Jonas Bengtsson Invest AB och Dimitra AB) motsvarar en ökning av aktiekapitalet med totalt 39 743,84 kronor.

Betalning av de tecknade aktierna har skett genom kvittning av fordringsbelopp som för tecknarna uppgår till sammanlagt 99 359 600 kronor.

Teckning av ytterligare aktier i den riktade emissionen får ske inom sex månader från emissionsbeslutet.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se