Nytt Umeå-köp för Amasten Jan-Erik Höjvall, vd, Amasten. Foto: Amasten

Nytt Umeå-köp för Amasten

Transaktion

19 november 2018

Transaktionerna sker i bolagsform och baseras på underliggande fastighetsvärden om totalt 87 miljoner kronor.

Amasten tecknade under fredagen ett avtal om att köpa två nyproducerade Riki-hus i Umeå.

En av fastigheterna, med slutligt fastighetsvärde om 39 miljoner kronor, är under produktion och färdigställs första september 2019.

– Vi ser fram emot att kunna växa ytterligare i Umeå. Umeå är Norrlands huvudstad och en av Sveriges snabbast växande städer, vilket går i linje med vår strategi, säger Jan-Erik Höjvall, vd Amasten.

Sterner Stenhus Förvaltning AB äger 51 procent av Sterner Stenhus Fastigheter AB. Sterner Stenhus Fastigheter AB äger 17,2 procent av Amasten Fastighets AB. Med anledning av Sterner Stenhus Fastighets AB:s närståendeställning till Amasten är transaktionen villkorad av en extra bolagsstämmas godkännande.

Förvärven omfattar totalt 77 lägenheter och 2 600 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 4,7 miljoner kronor per år. Direktavkastningen bedöms uppgå till 4,5 procent. Samtliga villkor för transaktionen kommer presenteras i samband med kallelse till extra bolagsstämma vilken kommer offentliggöras inom kort.

Fastigheterna beräknas tillträdas under fjärde kvartalet och säljare är Sterner Stenhus Förvaltning AB.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se