Previous Next

Nytt torn ger 500 bostäder

Stadsutveckling

16 maj 2018

Sveafastigheter och Belatchew Arkitekter har fått uppdraget att rita och bygga det nya omtalade landmärket.

 

Sveafastigheter Utveckling och Nacka kommun har kommit överens om en tidig markreservation för uppförandet av Discus, ett nytt landmärke i Nacka Stad, som med sin karaktäristiskt oregelbundna silhuett blir en symbol för den växande storstadsregionen.

– Discus är det första höga huset i Nackas mest centrala delar, med sin starka formverkan kommer byggnaden att bidra till Nacka stads spännande silhuett. Discus visar tydligt på en arkitektonisk ambition som Nacka kommun vill se i kommande projekt i Nacka stad, säger Nina Åman, stadsarkitekt i Nacka kommun.

Belatchew Arkitekter är byrån som fått uppdraget av Sveafastigheter Utveckling utformat Discus.

– Nacka är en visionär kommun som vågar testa nya stadsstrukturer där den traditionella kvartersstaden kombineras med höga hus, säger Rahel Belatchew, vd och chefsarkitekt, Belatchew Arkitekter.

Upp mot 500 bostäder

Kvarteret kommer att rymma en blandning av verksamheter i hjärtat av den nya kollektivtrafiknoden, mitt på tunnelbanestationen i Nacka Stads nya centrum.

– I framtidens stad är kollektivtrafiken av avgörande betydelse, och att nu i Nacka stads mest centrala läge kunna förverkliga våra insikter och idéer om en arkitektur för stationsbyggnation med en stor genomströmning av människor är mycket inspirerande, avslutar Rahel Belatchew Lerdell.

Discus planeras till omkring 30 våningar och kommer att rymma 450 till 500 lägenheter av olika storlekar med varierande upplåtelseformer, samt olika typer av verksamheter, vilket gör kvarteret till en aktiv och levande plats.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se