Nytt supergrönt hus står klart
Foto: Sveafastigheter

Nytt supergrönt hus står klart

Bostäder

23 juli 2018

Bostadshuset producerar mer energi än vad det förbrukar och är det enda av den här typen i Sverige.

 

Sveafastigheter har färdigställt Sveriges första flerbostadshus uppfört som plusenergihus, Kvarteret Neptun i nya Västeråsstadsdelen Öster Mälarstrand. Fastigheten producerar mer energi än vad den förbrukar genom högteknologi i form av bland annat energi från solceller med internt elnät och tillvaratagande av överskottsvärme. Kvarteret Neptun har uppnått den högsta miljöbyggnadscertifieringen, Miljöbyggnad Guld.

Kvarteret Neptun har byggts i nya Kajstaden vid Öster Mälarstrand i Västerås och omfattar cirka 7 000 kvm uthyrningsbar yta om 121 lägenheter fördelade på tre huskroppar. Mälardalens högskola och KTH har varit involverade i projektet avseende miljö och social hållbarhet.

Kvarteret Neptun är miljöcertifierat enligt Miljöbyggnad Guld, den högstamiljöbyggnadsnivån. Det ställer höga miljökrav på alltifrån energianvändning, byggteknik och materialval till boendekvalitéer.

Svante Jernberg, vd Sveafastigheter Bostad, säger:

– Vi är mycket stolta på Sveafastigheter Bostad över att vara först i Sverige med att bygga ett större plusenergihus. Vi vill bidra till utvecklingen mot ett resurssnålt och hållbart samhälle, att vara aktiva inom både miljö och social hållbarhet är därför en naturlig del av vår verksamhet. Jag är säker på att om bara några år kommer det att vara en självklar branschstandard att bygga hus som genererar överskott av el som både ger ett positivt bidrag till samhället och en naturlig intäktskälla för fastighetsägare.

Genomförandet av kvarteret Neptun har skett i samarbetet med totalentreprenören H2 Entreprenad AB från Ulricehamn.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se