Nytt strategiköp för Johansson
Reläet. Foto: Schenker

Nytt strategiköp för Johansson

Transaktion

2 oktober 2018

Nu har bolaget gjort två köp av strategiska fastigheter. En av dessa har de köpt av logistikjätten Schenker.

 

Sven-Olof Johanssons Fastpartner har förvärvat fastigheten Märsta 24:4 belägen i Arlandastad som har en uthyrningsbar yta om cirka  9 000 kvadratmeter vilken till stor del utgörs av höglager. Fastigheten är idag helt tomställd.

Fastigheten ligger strategiskt rätt med skyltläge mot genomfartsleden i Märsta. Genom aktiv förvaltning har Fastpartner goda förhoppningar att fylla fastigheten med nya hyresgäster. Fastpartner tillträder fastigheten den 16 oktober.

Fastpartner har även förvärvat fastigheten Reläet 8 i Norrköping av Schenker Property Sweden AB. Fastigheten består till största del av terminal- och lagerytor.

Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 9 500 kvadratmeter, varav cirka 2 700 kvadratmeter är vakant. De årliga hyresintäkterna uppgår till drygt 4 miljoner och driftnettot till cirka 2,8 miljoner. Fastigheten ligger strategiskt väl i området Ingelsta i Norrköping.

Fastpartner ser potential att via god efterfrågan på terminal- och lagerytor öka uthyrningsgraden succesivt. Fastpartner tillträdde fastigheten den 27 september.

– Två kompletterande förvärv som passar väl in i vårt nuvarande bestånd. Båda fastigheterna har betydande utvecklingspotential och jag ser med tillförsikt att ökad uthyrningsgrad kan bli verklighet genom Fastpartners lokala närvaro och aktiva förvaltning i både Märsta och Norrköping, säger Svante Hedström, Fastighetschef på Fastpartner.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se