Nytt storuppdrag för Skanska

Nytt storuppdrag för Skanska

Stadsutveckling

4 augusti 2020

Byggnationen påbörjas i september 2020 och är planerad att slutföras i juli 2023.

Skanska har tecknat avtal med Florida Department of Transportation (FDOT) om att utveckla och bygga en ny större motorvägskorsning vid State Road 557 som är en del av Interstate 4 (I-4), i Polk City, Florida, USA. Kontraktet är värt USD 70 M, cirka 615 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2020.

Byggnationen kommer att ändra befintlig motorvägskorsning till en korsning som anpassad för rådande trafikbehov. En ny bro kommer att byggas för att möjliggöra för trafik på State Road 557 att ta sig över den nyligen breddade I-4, samt för att rymma snabbfiler för bärgning och utrymme för höghastighetståg. Projektet kommer att bidra till en förbättring av trafikflödet och öka trafikanternas säkerhet.

Som en del av projektet kommer två nya broar att byggas över I-4 för att möjliggöra korsningar för vilda djur mellan naturområdena norr och söder om projektet. Viltstängsel kommer också att uppföras.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se