Nytt storuppdrag för Peab Foto: Peab

Nytt storuppdrag för Peab

Stadsutveckling

15 mars 2018

Kontraktet är fördelat på fyra år med option på ett plus ett år och med start den 1 september 2018.

 

Peab får förnyat förtroende att ansvara för drift och underhåll av statliga vägar i driftområde Dalsland. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 193 miljoner kronor.

Uppdraget omfattar vinterväghållning samt barmarksunderhåll. Kontraktet är fördelat på fyra år med option på ett plus ett år och med start den 1 september 2018.

Projektet orderanmäls i det första kvartalet 2018.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se