Nytt storlån för Maxfastigheter Foto: TT

Nytt storlån för Maxfastigheter

Ekonomi

25 februari 2019

Bolaget fortsätter att emittera företagsobligationer inom ramen för den halva miljarden som de totalt planerar att plocka in. Även dessa ska listas på Nasdaq.

Maxfastigheter meddelar att de emitterar ytterligare icke säkerställda företagsobligationer om 100 miljoner kronor under deras befintliga obligationslån 2017/2020.

De ytterligare obligationerna emitteras till en kurs om 99,50 procent av nominellt belopp. Bolagets obligationslån 2017/2020 har ett rambelopp om totalt 500 miljoner kronor och de har tidigare emitterat obligationer om 200 miljoner kronor. Total utestående volym efter emissionen uppgår till 300 miljoner kronor.

Emissionslikviden avses användas i Bolagets löpande verksamhet, inklusive förvärv och investeringar i befintliga projekt.

De befintliga obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm och bolaget kommer att ansöka om att även de nyemitterade obligationerna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm inom 60 dagar från emissionsdagen.

Arctic Securities har agerat finansiell rådgivare och Cirio har varit legal rådgivare.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se