Nytt storköp för Serafim

Nytt storköp för Serafim

Transaktion

5 mars 2019

Nu satsar bolaget 100 miljoner i ett nytt köp. Det två fastigheterna är fullt uthyrda och ligger i Stockholm och Södertälje.

Serafim Fastigheter förvärvar Mopsen 1 i Sköndal samt Tillverkaren 3 och Arbetsledaren 1 i Södertälje av Kopparcronan.

 – Fastigheten i Sköndal ligger i ett mycket attraktivt mikroläge där det i kommunens översiktsplan planeras för förtätning av bostäder och verksamheter. Fastigheterna i Södertälje är belägna i ett utvecklingsområde där stor potential finns att öka fastighetsvärdet tillsammans med våra hyresgäster, säger Rickard Jacobsson, vd Serafim Fastigheter.

Samtliga fastigheter hyrs idag av starka bolag i form av Sirius Omsorg, HQ Elektriska, Scania och Kvdbil. Förvärvsköpeskilling för portföljen är cirka 100 miljoner och total uthyrbar yta uppgår till 9 700 kvadratmeter.

– I och med förvärven stärker vi bolagets kassaflöde. Fastigheterna är idag fullt uthyrda och parallellt med aktiv förvaltning kommer vi långsiktigt arbeta med utveckling av byggrätter för bostäder och kommersiella ändamål, fortsätter han.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se