Nytt storköp för Sagax Foto: TT

Nytt storköp för Sagax

Transaktion

28 januari 2019

Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 255 miljoner kronor. Fastigheterna tillträds under 2019.

 

Sagax har genom fyra separata transaktioner avtalat om förvärv av sex fastigheter i Paris samt en fastighet i Stockholm.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 31 000 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager och lätt industri. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 1,9 år och det årliga hyresvärdet uppgår till 18 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 91 %.

Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörda kommuner rätt att förköpa de fastigheter som säljs inom kommunen. Detta gäller ovan beskrivna förvärv. Sådant tillstånd beräknas erhållas inom två månader. Tillträden beräknas ske under det första halvåret 2019.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se