Nytt storköp för Sagax – 120 miljoner Sagax bolagsledning. Foto:Sagax

Nytt storköp för Sagax – 120 miljoner

Transaktion

29 april 2019

Fastigheten som kostar över 120 miljoner omfattar 9 400 kvadratmeter uthyrningsbar area bestående av lager och lätt industri.

Sagax har avtalat om förvärv av en fastighet i Paris. Investeringen uppgår till motsvarande 123 miljoner kronor.

Fastigheten är fullt uthyrd och det årliga hyresvärdet uppgår till motsvarande 7,1 miljoner kronor. Den återstående löptiden uppgår till 4 år.

Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörd kommun rätt att förköpa den fastighet som säljs. Detta gäller ovan beskrivna förvärv. Sådant tillstånd beräknas erhållas inom två månader. Tillträde beräknas ske under det tredje kvartalet 2019.

Sagax har även förvärvat två fastigheter i Nederländerna för motsvarande 54 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar sammanlagt 6 000 kvadratmeter uthyrningsbar area bestående av lager och lätt industri.

Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 4,1 år och det årliga hyresvärdet uppgår till motsvarande 5,6 miljoner kronor. Fastigheterna är fullt uthyrda. Tillträde har skett under det första kvartalet.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se