Nytt storköp för Riksbyggen
Den 29 maj var det byggstart för nya hyresrätter i kvarteret Kattugglan 5 i attraktiva Marieberg, Nyköping. Foto: Riksbyggen

Nytt storköp för Riksbyggen

Transaktion

21 augusti 2018

Hyresrätter blir en allt viktigare del hos Riksbyggen. Nu förvärvar bolaget över 300 hyresrätter och satsar på att bygga tusentals fler liknande boenden.

 

Riksbyggen köper Bygg-Fast:s andel i tre hyresrättsprojekt som sammanlagt omfattar 330 hyresrätter i pågående produktion. Projekten finns i Stenungsund, Nyköping och i Haninge.

Köper delar

De tre bostadsprojekten har initierats av Bygg-Fast och utvecklats av Riksbyggen och Bygg-Fast tillsammans. Projekten har byggstartats i gemensamma bolag där Riksbyggen nu köper Bygg-Fasts del:

  • Stenungsund, Valeberget - 74 hyresrätter
  • Nyköping, Kattugglan - 138 hyresrätter
  • Haninge, Ribby Ängar etapp 3 - 118 hyresrätter

Samarbetet mellan Riksbyggen och Bygg-Fast har utvecklats positivt de senaste åren och det fortsatta samarbetet ska möjliggöra fler projekt i områden med behov av hyresrätter.

– Vi är mycket glada över att vårt samarbete med Bygg-Fast är så framgångsrikt och att de tre projekten nu är under produktion. De 330 hyresrätterna kommer att ingå i Riksbyggens egenägda hyresbestånd som utökats kraftigt under senare år, säger Carl-Johan Hansson, chef affärsområde Fastigheter Riksbyggen.

Ännu fler hyresrätter

Behoven av fler hyresrätter är stort och Riksbyggen har därför tidigare i år tagit beslut om att fördubbla produktionen av hyresrätter från dagens nivå på 600 bostäder/år till 1 200 bostäder/år. Riksbyggen planerar även att kraftigt öka antalet orter för produktion av hyresrätter.

Riksbyggen planerar samtidigt att fortsätta att utöka sitt egenägda hyresbestånd från dagens 5 400 hyresrätter till 7 500 hyresrätter.

Av Redaktionnen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se