Nytt storköp för Hemfosa Foto: Hemfosa

Nytt storköp för Hemfosa

Transaktion

3 juli 2019

Bolaget har förvärvat en kontorsportfölj till ett underliggande fastighetsvärde över 460 miljoner.

Med detta förvärv och den affär som genomfördes i juni stärker Hemfosa sin närvaro i Helsingforsområdet, i linje med bolagets strategiska satsning på den finska marknaden.

Hemfosa har förvärvat fem fastigheter där Esbo stad och Helsingfors stad tillsammans står för 82 procent av hyresvärdet. Fyra fastigheter är belägna i Esbo och en fastighet i Helsingfors, samtliga väl belägna med goda trafikförbindelser.

Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 21 100 kvm. Uthyrningsgraden uppgår till 85 procent och återstående avtalslängd är 5,7 år. Årliga hyresintäkter uppgår till 4,5 MEUR, motsvarande cirka 47,5 MSEK. Fastigheterna tillträddes den 1 juli 2019.

– Med ytterligare en affär i Helsingforsområdet stärker vi Hemfosas ställning som samhällfastighetsägare i Finland, helt i linje med vår satsning på den finska marknaden. Fastigheterna har dessutom utvecklingspotential med möjligheter till ökad uthyrning och framtida projekt, kommenterar Anna Alsborger, Transaktionschef på Hemfosa.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se