Nytt storköp för Genova Foto: Pixabay

Nytt storköp för Genova

Transaktion

12 juni 2019

Bolaget köper för över 600 miljoner och väljer utifrån ett helt strategiskt perspektiv. Samtidigt utreder bolaget möjligheterna för en nyemission.

Genova har ingått avtal om förvärv av sju fastigheter belägna i Stockholm, Uppsala och Norrtälje för ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 650 miljoner.

Vidare har Genova anlitat Carnegie och Swedbank för att utreda förutsättningarna för en riktad nyemission av preferensaktier.

– Det här är ett strategiskt viktigt förvärv som passar Genova mycket väl vad gäller både geografi och profil. Genom affären tar vi ett rejält tillväxtkliv på huvudmarknaderna Stockholm och Uppsala, och stärker vår ställning inom samhällsfastigheter. Genova ska växa både genom förvärv av förvaltningsfastigheter och nyproduktion, och vi ser hos dessa fastigheter även framtida intressanta möjligheter i bra lägen, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se