Nytt storköp för Batljan Ilija Batljan, vd, SBB. Foto: SBB

Nytt storköp för Batljan

Transaktion

3 juni 2019

Ilija Batljans SBB fortsätter växa inom segmentet samhällsfastigheter genom ett köp av 24 fastigheter. Prislappen landade på 950 miljoner.

Fastigheterna, som huvudsakligen uthyrda till Linköpings kommun från familjeföretaget Botrygg, ligger i centrala lägen i Sveriges femte största stad Linköping. 

– Vi ser fram emot vårt långsiktiga samarbete med Linköpings kommun och är imponerade av den höga kvaliteten som Botrygg har på sina fastigheter. Med förvärvet fortsätter vi stärka vår position som Nordens ledande noterade aktör inom samhällsfastigheter samt stärker vår förvaltning i Nordens största städer, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Hyresintäkterna generas till 97 procent  från verksamheter som finansieras av offentliga medel, varav 88 procent kommer direkt från Linköpings kommun avseende äldreomsorg, vård och utbildningslokaler. 

Den genomsnittliga kontraktslängden i portföljen är cirka 7,6 år och hyresintäkten 49,7 miljoner. Den totala uthyrningsbara ytan i portföljen är 28 261 kvm. För att säkerställa en smidig övergång och kontinuitet gentemot kommunen kommer Botrygg att fortsätta att förvalta beståndet under en övergångsperiod.

– En stor andel av vårt bestånd utgjordes av samhällsfastigheter i Linköping. Vi vill öka andelen bostadsfastigheter och försäljningen ger oss ett bra utrymme att förvärva nya projekt. För Botrygg var det också viktigt att sälja till en aktör som står för kvalitet och långsiktighet, säger Adam Cocozza, vd Botrygg.

SBB tillträder fastigheterna 31 maj 2019.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se