Nytt storförvärv för Malmö-bolaget
Foto: SLP

Nytt storförvärv för Malmö-bolaget

Transaktion

17 maj 2019

Malmöbolaget SLP – Swedish Logistic Property som ägs av profilerna Erik Selin, Peter Strand, Mikael Hoffman och Greg Dingizian, lägger nu till ännu ett förvärv i portföljen.

Swedish Logistic Property AB har förvärvat en stor logistikfastighet i Ljungby med uthyrningsbar yta på drygt 40 000 kvadratmeter.

Den största hyresgästen är PostNord, som hyr cirka 40 % av ytorna i fastigheten, men det finns också utvecklingspotential i fastigheten i form av vakanta ytor och möjlighet till framtida nybyggnation. Hyresvärdet uppgår till cirka 20 miljoner kronor. Tillträde sker under juni månad.

- Vi är glada att kunna förvärva en större fastighet i ett utmärkt logistikläge utmed E4. Fastigheten ger både ett bra initialt kassaflöde och goda möjligheter till ytterligare förädling och expansion framöver, säger Peter Strand som är styrelseordförande i SLP.

Sedan uppstarten i Malmö tidigare i år har SLP redan hunnit genomföra ett flertal förvärv, men hitintills har dessa varit belägna i Skåne.

- Vi har redan från början kommunicerat att vi inte har några geografiska begränsningar i Sverige. Förvärvet är ett viktigt steg för SLP, då vi nu i enlighet med vår affärs- och tillväxtstrategi expanderar verksamheten utanför Skåne, fortsätter Peter Strand.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se