Nytt Sthlms-förvärv för Svenska Hus
Anna Lorentz, regionchef Stockholm och Nils Rydh, vd Svenska Hus vid Ranhammarsvägen 26

Nytt Sthlms-förvärv för Svenska Hus

Transaktion

27 mars 2023

Fastigheten innehåller kontor och lager om ca 6 700 kvm och är fullt uthyrd till juni 2029.

Svenska Hus utökar sitt kommersiella bestånd och förvärvar ytterligare en fastighet, Induktorn 37, i Ulvsunda industriområde i Bromma där Svenska Hus idag äger sju fastigheter om ca 34 000 kvm. Fastigheten på Ranhammarsvägen 26 innehåller kontor och lager om ca 6 700 kvm och är fullt uthyrd till juni 2029. Förvärvet gjordes från Corem Property group AB (Publ) och tillträde sker den 24 mars.

-Köpet kompletterar vårt befintliga bestånd väldigt bra och området håller på att omvandlas till blandstad där den här typen av lagerfastigheter med närhet till staden kommer att behövas, säger Peter Stalfors, transaktionsansvarig på Svenska Hus.

Husen ligger nära Svenska Hus regionkontor, där vi äger flera fastigheter sedan tidigare och har genomfört mycket lyckade utvecklingsprojekt. Svenska Hus affärsidé består av att vi ska utveckla och äga fastigheter i attraktiva lägen i storstadsregionerna. Genom lönsam fastighetsutveckling och kundnära förvaltning ska Svenska Hus skapa och tillhandahålla bra arbetsplatser och bostäder för våra kunder. I och med detta förvärv äger och förvaltar Svenska Hus totalt 40 700 kvm i Bromma.

Husen är belägna i klassiska Ulvsunda industriområde som är ett expansivt utvecklingsområde där det händer mycket. Bland annat vidareutvecklas Bromma Blocks i närheten och en helt ny stadsdel planeras vid Pripps gamla lokaler.

– För oss på Svenska Hus är det här ett strategiskt förvärv där vi förtätar med fler hus i vårt prioriterade område, Ulvsunda som utgör en del av kommande Brommastaden. Det pågår flera spännande stadsutvecklingsprojekt i området, bl.a på f.d Prippstomten på andra sidan spåret där centrum för idrott och kultur växer fram samt förtätning med bostäder, kontor och skola. Här vill vi positionera oss för att bidra till att Brommastaden utvecklas positivt säger Anna Lorentz, Regionchef i Stockholm på Svenska Hus.

Svenska hus legala rådgivare i affären var Lindahl Advokatbyrå

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se