Nytt stadsmiljöprogram bakom Piteås expansion

Nytt stadsmiljöprogram bakom Piteås expansion

Stadsutveckling

24 januari 2020

Piteå kommun har tagit ett grepp för att klara av stadens expansion. De har formulerat ett stadsmiljöprogram som samlar riktlinjer för hur stadskärnan ska utvecklas.

Piteås stadskärna utvecklas i rask takt. Det byggs bostäder och lokaler för verksamheter – en utveckling som är välkommen och positiv för Piteå. Nu har Piteå kommun formulerat ett stadsmiljöprogram som samlar riktlinjer och gestaltningsförslag som rör stadskärnan. Syftet är att alla aktörer som bidrar till vår stadsmiljö ska dra åt samma håll för att bevara och utveckla Piteås stadskaraktär.

När en stad utvecklas sker också förändringar. Varje förändring, hur liten den än är, kan ha stor inverkan på hur staden upplevs. För att Piteå ska förbli en tilltalande och trygg stad är det viktigt att ha en gemensam målbild över hur vi vill att stadsmiljön ska vara.

Piteå kommun har därför utarbetat ett stadsmiljöprogram. Dess viktigaste utgångspunkter är Piteås identitet och - framför allt - människan och våra behov. Piteå ska vara en levande, vacker och behaglig stad som är trygg, välkomnande, jämlik och jämställd.

- Väl gestaltade livsmiljöer har en avgörande roll för hur vi mår och trivs. God arkitektur gör att staden upplevs vacker, den bidrar till identifikation med en plats och därmed en känsla av trygghet och sammanhang, säger Florian Steiner, stadsarkitekt.

Konkret handlar det om bebyggelse- och gatumiljöernas utformning. Frågor som behöver samordnas är bland annat höjder, materialval och färgsättning av byggnader, belysning och skyltning i stadsmiljön samt ett ramverk för stadens uteserveringar.

Detta är nu formulerat i ett stadsmiljöprogram för PIteås stadskärna. Det är en övergripande beskrivning, medan de styrande dokumenten som reglerar de olika delarna finns kvar

- Vi hoppas att det underlättar för byggherrar, partners och andra intresserade att ta del av vad som gäller och hur vi ska tänka för att bevara Piteås identitet på bästa sätt, säger stadsarkitekten.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se