Nytt skydd för bostadsrättsköpare
Foto: TT

Nytt skydd för bostadsrättsköpare

Stadsutveckling

9 mars 2018

Aros Bostadsutveckling AB lanserar ett omfattande paket för att ge köpare ökad trygghet i förvärvet av en ny bostad.

 

Som bostadsutvecklare vill bolaget, enligt ett pressmeddelande, vara lyhörda för det som är viktigt för våra kunder. Aros Bostad har därför tagit fram ett trygghetspaket med syftet att ge bostadsrättsköpare en ökad trygghet i köpet.

Trygghetspaketet är en ledande trygghetslösning som innefattar ett antal olika komponenter för att minska köparens risk. I trygghetspaketet ingår en kostnadsfri marknadsgaranti som ersätter köpare som drabbas av ett prisfall på bostadsmarknaden mellan köptillfället och den dag de får tillträde till den nya bostaden.

Prisutvecklingen mäts med ett index som tas fram av en oberoende tredje part, Valueguard. Valueguard är en väletablerad aktör som producerar prisstatistik som används av myndigheter som Riksbanken och SCB med flera.

Aros Bostad erbjuder även ett tillträdesskydd i trygghetspaketet med möjligheten att skjuta upp inflyttningen med upp till tre månader utan extra kostnad om köparen inte kan flytta in vid det tänkta tillträdesdatumet.

I dagens marknadsläge har bostadsrättsföreningars ekonomi blivit en allt viktigare fråga både för köpare och för bankerna.

– Aros Bostad vill att kunden ska känna trygghet i sitt köp av en bostad i en bostadsrättsförening med sund ekonomi från första visningen fram till inflyttning. Vi är lyhörda för vad våra kunder efterfrågar. Därför är vi glada över att idag kunna presentera ett heltäckande trygghetspaket där Aros Bostad delar risken med kunden, säger Magnus Andersson, vd, Aros Bostad.

I övriga garantier ingår även garantier för osålda lägenheter och hyresintäktsbortfall och förskottsförsäkring, insatsgaranti och färdigställandeförsäkring.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se