Nytt skoluppdrag för Peab Foto: Peab

Nytt skoluppdrag för Peab

Stadsutveckling

2 maj 2018

Beställare är Hemsö Fastighets AB. Kontraktssumman uppgår till 207 miljoner kronor.

 

Peab har fått uppdraget att bygga en ny grundskola i stadsdelen Sandbyhov i Norrköping. 

Uppdraget består av nyproduktion av en skolbyggnad med slöjd- och musiksalar samt om- och tillbyggnad av två vårdboenden till skolbyggnader innehållandes skol- och matsalar.

Projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå Silver.

Norrköpings kommun har ett stort behov av läroplatser, de senaste årens kraftiga ökning av mängden elever har lett till en stor brist på skollokaler.

Byggstart sker i månadsskiftet maj/juni och projektet beräknas vara färdigställt i juni 2019.

Projektet orderanmäls i andra kvartalet 2018.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se