Nytt rekord: Sålde 245 hus på tio dygn – Att sälja så många småhus på så kort tid har jag som VD eller bolaget som sådant aldrig varit med om. Intresset för att bo i småhus är rekordstort, säger Älvsbyhus VD Kent Johansson.

Nytt rekord: Sålde 245 hus på tio dygn

Bostäder

14 september 2021

Älvsbyhus rapporterar rekordförsäljning med 245 sålda hus på tio dygn.

Älvsbyhus har varit Sveriges största småhustillverkare 21 år i följd. Efter en stark försäljning hela 2021, avslutades augusti månad med en rekordförsäljning som bolaget aldrig varit med om tidigare. Under tio dygn såldes 245 hus.

– Att sälja så många småhus på så kort tid har jag som VD eller bolaget som sådant aldrig varit med om. Intresset för att bo i småhus är rekordstort och det roligaste är att vi idag har ett så konkurrenskraftigt pris att det går att bygga ett Älvsbyhus även på mindre orter och lite utanför själva tätorten där det tidigare var svårt att få banklån, berättar Älvsbyhus VD Kent Johansson och fortsätter:

– Det är fortfarande brist på villatomter i närheten av våra större städer men med ett ökat intresse för att bo tryggt och lugnt i egen villa så ser vi att människor idag i större utsträckning flyttar ut till mindre orter och ja, rent "ut i skogen".

Många är de fritidshus och fritidshustomter som det idag byggs villor för permanentboende på. Älvsbyhus har alltid erbjudit fasta priser och det här är något som företaget även fortsättningsvis garanterar sina kunder.

– Vårt fasta garanterade pris har alltid varit Älvsbyhus signum och det fortsätter vi med. Vi håller de priser som vi avtalat med våra kunder utan indexuppräkning eller omförhandlingar för det ska vara tryggt att välja ett Älvsbyhus. Med eget sågverk så påverkas inte vi på samma sätt som våra kollegor av de chockprishöjningar på färdiga träprodukter som nu aviseras, säger Kent Johansson.

Han berättar vidare att det är lite av en utmaning att möta en kraftig efterfrågan med ökad produktion då man inte vill tumma på kvaliteten. Under coronapandemin har Älvsbyhus dessutom drabbats av ökad sjukfrånvaro i sina fabriker men nu jobbar man hårt för att hålla nere leveranstiderna till kunderna.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se