Nytt markköp för Magnolia i Borås

Nytt markköp för Magnolia i Borås

Bostäder

18 november 2020

Magnolia har tecknat avtal om förvärv av mark i  Borås för utveckling av bostäder och förskola om cirka 30 000 kvadratmeter BTA.

Förvärv av del av fastigheten med beteckning Torpa Sjöbo 2:24 sker genom en bolagsaffär. Affären är villkorad av att detaljplanen vinner lagakraft, vilket förväntas ske vid årsskiftet 2020/2021.

Marken ligger inom en helt ny stadsdel i Borås där Magnolia Bostad planerar bostadsbebyggelse i form av flerfamiljshus och förskola. Området har närhet till natur och vatten samt centrala Borås. Byggnaderna kommer certifieras i enlighet med Miljöbyggnad Silver. Den nya stadsdelen omfattar även villor och radhus som utvecklas av nuvarande fastighetsägare.

– Detta blir vårt andra projekt i Borås och gör att Magnolia Bostad inom kort totalt kommer att börja bygga närmare 60 000 kvm bostäder inom kommunen. Detta är riktigt roligt eftersom vi kommer att bidraga till att minska bostadsbristen i Boråsområdet, säger Niklas Ohldin, Regionchef Väst på Magnolia Bostad.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se