Nytt LSS-köp för Brinova
Lund. Foto: Wikipedia

Nytt LSS-köp för Brinova

Transaktion

4 maj 2018

Fastigheten är fullt uthyrd och har en återstående löptid på hyresavtalet om 12 år.

 

Brinova förvärvar en fastighet, byggd 2016, med en uthyrbar yta om cirka 550 kvadratmeter i Lund med LSS boende. Hyresgäst är Lunds kommun. Fastigheten, som förvärvas i bolagsform, förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 23,5 miljoner. 

- För Brinova blir det positivt att fortsätta växa i Lund inom samhällssegmentet. Lunds kommun är en hyresgäst som vi vill ha en lång och stabil relation med, och som vi nu utvecklar samarbetet med, säger Per Johansson, vd, Brinova.

Fastigheten ligger på bra läge i Lund och är väl anpassad till sitt verksamhetsinnehåll. Tillträde sker omgående,

Säljare är Gummesson kapital i Landskrona AB. Den preliminära köpeskillingen för förvärv av aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till cirka 9 miljoner. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder och externa lån om cirka 16 miljoner, regleras genom kontant betalning.

De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i de preliminära köpeskillingarna ska regleras kontant.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se