Nytt logistikförvärv för SLP Bild: SLP

Nytt logistikförvärv för SLP

Transaktion

2 december 2022

SLP har förvärvat och tillträtt totalt sex fastigheter i två av Sveriges viktigaste logistiknav. Total uthyrningsbar yta uppgår till ca 32 000 kvm och årshyran per 1 januari 2023 uppgår till ca 29 mkr.

Den största av de sex logistikfastigheterna, Stigamo 1:47, är belägen i Jönköping i direkt närhet till SLP:s befintliga fastigheter på logistikområdet. Fastigheten är byggd 2018 och har uthyrningsbar yta om 13 000 kvm. Den moderna fastigheten är uthyrd till Brenderup Group. Resterande fem fastigheter återfinns i Helsingborgs logistikläge Södra Väla, i knutpunkten mellan E4/E6 och E20, och är uthyrda till flera hyresgäster i olika branscher. Genomsnittlig hyresduration uppgår till ca 4,4 år.

- Dagens transaktion innebär att vi får ett tillskott av sex moderna logistik­anläggningar i viktiga knutpunkter. De ligger dessutom nära våra befintliga fastigheter, vilket gynnar effektiv förvaltning. Vi ser fram emot att välkomna våra nya hyresgäster och tillsammans med dem utveckla fastigheterna, bland annat genom att installera solceller och andra energibesparande åtgärder, säger Peter Strand, vd på SLP.

Fastigheterna förvärvas genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om ca 421 mkr från säljaren Nivika Fastigheter AB. Transaktionen finansieras med säkerställd bankfinansiering och egna medel.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se