Nytt logistikförvärv för SLP – för 440 miljoner
Bild: SLP

Nytt logistikförvärv för SLP – för 440 miljoner

Transaktion

27 mars 2023

I fredags förvärvade och tillträdde Swedish Logistic Property en fullt uthyrd logistikfastighet i Nyköping.

Fastigheten Arnö 4:1 omfattar cirka 168 000 kvm och har en uthyrningsbar yta på cirka 55 000 kvm. I samband med transaktionen tecknas ett 10-årigt så kallat ”triple-net-avtal” med Hedin Parts & Logistics AB, ett dotterbolag inom Hedin Group. Årshyran, som är fullt indexreglerad, uppgår till cirka 28 mkr.

- Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet i en så kallad ”off-market-transaktion” samt tecknat ett hyreskontrakt med en stabil och långsiktig hyresgäst som kommer nyttja hela nuvarande fastighet. Vi ser stora möjligheter att dels förädla fastigheten inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv samt att genomföra en utbyggnad över tid, säger Peter Strand, vd på SLP.

Fastigheten, som avyttras av Hedin Group, är byggd 1976 och utnyttjas idag som Hedingruppens centrallager. Förvärvet sker genom en bolagsaffär till ett överenskommet fastighetsvärde om 440 mkr. Transaktionen finansieras med säkerställd bankfinansiering och egna medel.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se