Nytt landmärke klubbat i Malmö Foto: Fojab arkitekter

Nytt landmärke klubbat i Malmö

Stadsutveckling

15 mars 2019

Igår antog stadsbyggnadsnämnden detaljplanen för ett nytt bostadshus och landmärke vid Dockplatsen.

Bostadshuset blir blir en uppstickande byggnad med två huskroppar på 17 respektive 24 våningar. På bottenvåningarna finns plats för kontor, restaurang, caféer och butiker, och på taket planeras det för en gemensam bostadsgård och terasser.

– I takt med att staden förändras får Malmö en ny siluett, nu i form av en modern och uppseendeväckande byggnad. Planerna ger också runt 160 nya bostäder i en attraktiv och spännande stadsdel, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Det är bra för Malmö när vi tänker nytt, innovativt och med framåtanda. Den här planen med den tänkta arkitekturen kommer ytterligare att lyfta Västra hamnen som ett spännande och attraktivt område att bo i, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se