Nytt kvarter med ICA-butik och 258 lägenheter i Lund Projektet i Brunnshög blir det första där ICA Fastigheter agerar byggherre för såväl kommersiella delar som bostäder.

Nytt kvarter med ICA-butik och 258 lägenheter i Lund

Bostäder

8 april 2021

ICA Fastigheter utvecklar ett helt nytt kvarter om cirka 20 000 kvadratmeter i Lund. Lansa ska förvärva bostäderna.

Det nya kvarteret finns i stadsdelen Brunnshög i Lund. Det ska bland annat inrymma en ICA-butik och 258 hyreslägenheter.

ICA Fastigheter har tecknat ett projekteringsavtal med Serneke Sverige, samt en avsiktsförklaring med Lansa Fastigheter om ett framtida förvärv av bostäderna.

– Vi är väldigt glada över att samarbeta med Serneke Sverige och Lansa Fastigheter i Brunnshög. Nu ser vi fram emot att förverkliga ett modernt och hållbart kvarter med fokus på människorna som kommer att bo och leva här, säger Anna Nyberg, VD ICA Fastigheter.

Fastigheten kommer efter byggstart att delas i två fastigheter via tredimensionell fastighetsbildning. ICA Fastigheter kommer långsiktigt att äga den kommersiella fastigheten och Lansa Fastigheter har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva bostadsfastigheten med tillträde vid färdigställandet.

Färdigställandet av ICA-butiken, övriga kommersiella ytor samt bostäder beräknas till årsskiftet 2024/2025.

Unikt projekt för ICA Fastigheter 

– Detta är det första pågående projektet där ICA Fastigheter agerar byggherre för såväl kommersiella delar som bostäder, och är en unik lösning i Brunnshög då vi ser stora fördelar med att ta ett helhetsansvar för projektets genomförande, säger Anna Nyberg.

– Brunnshög är en innovativ stadsdel i Lund där vi redan har ett spännande projekt igång med 82 hyreslägenheter. Det känns roligt att nu kunna ge fler människor möjlighet att bo tryggt och hållbart i Brunnshög, säger Lansa Fastigheters VD Claes Malmkvist.

Certifieras med Miljöbyggnad Silver

– Det är ett spännande projekt som vi är väldigt glada över att arbeta vidare med i samverkan med ICA Fastigheter. Samarbetet har startat på bästa sätt och vi ser fram emot ett givande projekt tillsammans. Extra tillfredsställande är det fokus på hållbarhet som finns i projektet samt att få fortsätta i arbetet med att utveckla området Brunnshög, säger Carl Hagberg, arbetschef på Serneke.

Byggnaden kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver och håller en hög hållbarhetsnivå utifrån ett hållbarhetsprogram som utvecklats tillsammans med Lunds kommun.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se