Nytt kursrekord även för Peab – Nu står vi redo att gå in i nästa fas av Peabs utveckling, skriver VD och koncernchef Jesper Göransson i bolagets årsredovisning.

Nytt kursrekord även för Peab

Ekonomi

8 april 2021

Liksom Sagax noterade Peab nytt kursrekord under onsdagen. Aktien steg 2,08 procent och nådde 112,70 kronor.

Sedan pandemifallet för ett år sedan har Peab-aktien stigit med 67,06 procent. I år har uppgången varit 25,71 procent.

Peab redovisade ett starkt Q4 2020 där rörelseresultatet blev 1 825 miljoner kronor jämfört med 797 miljoner motsvarande period 2019. Resultatet blev alltså bättre än föregående år, även om man exkluderar 42 miljoner avseende förvärvad verksamhet och 952 miljoner som effekt av utdelningen av Anahem Fastigheter.

Det goda resultatet med underliggande information och omstruktureringen av bolaget tycks gillas av aktiemarknaden.

"Redo för nästa fas i utvecklingen"

I den nyligen publicerade årsredovisningen ger VD och koncernchef Jesper Göransson en ljus bild av Peabs framtid:

”Nu står vi redo att gå in i nästa fas av Peabs utveckling. Som ett led i att vi idag fullt ut är en nordisk samhällsbyggare med en delvis förändrad verksamhetsmix, omfattande lokal närvaro och fyra samverkande affärsområden, har vi från och med 2021 uppdaterade målsättningar, allt ifrån mission, affärsidé, strategiska mål till de mer konkreta finansiella och icke- finansiella målen.”

Kepler Cheuvreux positivt till Peab

Analytikern Kepler Cheuvreuxvar positivt till Peab efter Q4-rapporten och deras positiva analys förstärktes efter Peabs kapitalmarknadsdag för en dryg månad sedan:

”Vår positiva syn på Peab är baserad på företaget starka slutmarknadsexponering, en mindre konjunkturell operationell exponering efter den senaste tidens M&A och en uppåtrisk för bostadsstarter under 2021, vilket återspeglas av den starka nuvarande marknaden särskilt i Sverige. Vi upprepar Köp med riktkurs 115 SEK.” Av

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se