Nytt köp i Helsingborg för Acrinova Foto: Pixabay

Nytt köp i Helsingborg för Acrinova

Transaktion

8 november 2018

Bolaget köper genom en bolagsaffär en fastighet i Helsingborg till ett totalt värde av 20 miljoner kronor.

 

Acrinova förvärvade den 7 november fastigheten Kavalleristen 11 i Helsingborg. Fastigheten har en uthyrbar yta på cirka 2 100 kvadratmeter, och ytorna disponeras för kontor.

Förvärvet sker genom en bolagsaffär. Köpeskillingen grundar sig på ett fastighetsvärde om 20 miljoner. Köpeskillingen finansieras genom egna medel och banklån.

– Fastigheten har ett väldigt bra läge på Berga i Helsingborg och ger från start ett bra kassaflöde. Fastigheten är uthyrd till 80 procent, och det finns uthyrningspotential kvar som kommer att ge mervärde framöver, säger Acrinovas vd Ulf Wallén.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se