Nytt köp för Svenska Hus i Göteborg

Nytt köp för Svenska Hus i Göteborg

Transaktion

27 november 2020

Svenska Hus utökar sitt kommersiella bestånd och förvärvar ytterligare två fastigheter på Hisingen i Göteborg.

Fastigheterna tillsammans har en uthyrningsbar yta på cirka 6 800 kvadratmeter och inkluderar hyresgäster såsom Däckatt, Rope Access och Stena Recycling. Säljare är Varis Förvaltning i Göteborg AB och Panreal har varit transaktionsrådgivare i affären. Affären offentliggörs 27 november och tillträde planeras till 1 februari 2021.

Svenska Hus fortsätter att växa och förvärven sker genom bolagsöverlåtelse och avser indirekt tomträtterna till fastigheterna Tingstadsvassen 20:2 och 20:13 på Ringön, Hisingen. De två fastigheterna angränsar till varandra och har adressen Kolgruvegatan 4-6 utmed Ringögatan på expansiva Norra Älvstranden, där Svenska Hus sedan tidigare äger två fastigheter.

– Ringön är ett spännande verksamhetsområde med varierande skick på fastigheterna som ligger i centrala Göteborg. Området blir än mer inkluderat när nya Hisingsbron står klar 2021 och det finns planer på att bygga bostäder och kontor omkring norra brofästet i takt med att Frihamnen bebyggs. Med tanke på Älvstadens utveckling tycker vi att Ringön är spännande på sikt, säger Ylva Morelli, regionchef Göteborg.

Svenska Hus affärsidé består av att företaget ska utveckla och äga fastigheter i attraktiva lägen i storstadsregionerna. Genom lönsam fastighetsutveckling och kundnära förvaltning ska Svenska Hus skapa och tillhandahålla bra arbetsplatser och bostäder. I och med detta förvärv äger och förvaltar Svenska Hus idag totalt ca 22 000 kvadratmeter på Ringön.

– Vi ser en fördel i att samla vårt bestånd och den här fastigheten kompletterar vårt befintliga bestånd geografiskt. Vi förvärvar fastigheter med utvecklingspotential och på Ringön ser vi att hyrorna och skicket på fastigheterna generellt kommer att förbättras i takt med att Älvstaden utvecklas, säger Peter Stalfors, transaktionsansvarig på Svenska Hus.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se