Nytt köp för Brinova i Lomma
Per Johansson, vd, Brinova. Foto: Brinova

Nytt köp för Brinova i Lomma

Transaktion

19 juni 2018

Fastigheten ligger mitt i Bjärred och är väl anpassad till sitt verksamhetsinnehåll.

 

Brinova förvärvar en fastighet, byggd 2007, med en uthyrbar yta om cirka 1 700 kvadratmeter i Bjärred, i Lomma kommun, med 15 hyresbostäder och ett gruppboende.

Hyresavtal avseende gruppboendet är tecknat med Lomma Kommun. Fastigheten, som förvärvas i bolagsform, förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 34 miljoner.

– För Brinova blir det positivt att fortsätta växa i Lomma kommun med hyresbostäder och inom samhällssegmentet. Brinova äger redan 24 hyresbostäder i Lomma kommun och med de vi nu adderar på skapar vi bra förvaltningseffektivitet, säger Per Johansson, vd för Brinova.

Säljare är Mjöbäcks Entreprenad AB. Den preliminära köpeskillingen för förvärv av aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till cirka 7,6 miljoner. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder och externa lån om cirka 28 miljoner, regleras genom kontant betalning och upptagande av nya lån.

Tillträde sker den 3 september.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se