Nytt kontorshus i Hyllie
Bild: C.F. Møller Architects

Nytt kontorshus i Hyllie

Stadsutveckling

8 december 2022

Tidigare i år beslutades det att Wästbygg tilldelas en markanvisning i Hyllie, i exploateringsområdet ”Öster om mässan”. Här planerar man för en kontorsbyggnad på 14 500 kvm, med takterrasser i olika nivåer, där fokus ska ligga på miljö, hälsa och social hållbarhet. Byggstarten är planerad till 2025.

Just nu är Wästbygg inne i en planeringsfas och håller på att sätta ihop en organisation som tillsammans ska konkretisera och specificera de mål och krav som finns för projektet.

– Utgångspunkten är de övergripande målsättningar som vi arbetat fram under förstudien, berättar Peter Wennberg, affärsutvecklare på Wästbygg.

Parallellt jobbar Wästbygg, tillsammans med arkitekten C.F. Møller Architects, med att ta fram det man kallar för projektets ”identitet”, ett material som under hela projektets gång kommer att ligga till grund för olika typer av beslut.

– Dels utifrån vad det är vi vill skapa och tillföra på platsen, dels med tanke på vilka vi tror kommer att vilja bedriva sin verksamhet i lokalerna. Viktigt för oss är också att utforma huset tillsammans med framtida hyresgäster, något vi tror skapar ett mervärde för alla parter.

Läs hela artikeln hos Lokalguiden.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se