Nytt JV mellan Magnolia och Slättö

Nytt JV mellan Magnolia och Slättö

Transaktion

11 oktober 2019

Det nybildade JV-bolaget kommer att utveckla bostäder och samhällsfastigheter för långsiktigt ägande och förvaltning.

I ett första skede förvärvar JV-bolaget fem projekt varav fyra från Magnolia Bostad. Bolaget förväntas initialt att omfatta upp till 800 boenden.

De fyra fastigheterna från Magnolia Bostad är belägna i Örebro, Eskilstuna, Östersund och Luleå. Samtliga fastigheter kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver och flera av fastigheterna kommer att uppföras som trähus.

Samtliga boenden kommer att upplåtas med hyresrätt, förutom ett vårdboende om cirka 80 lägenheter i Östersund som hyrs av kommunen på ett långt avtal.

För projektet i Luleå har investeringsstöd erhållits och ett projekt inväntar beslut om investeringsstöd. Investeringsstöd innebär att hyresnivåerna (normhyran) endast uppgår till 1 450 kronor per kvadratmeter.

— Vi har sedan tidigare ett mycket bra samarbete med Slättö. Nu tar vi detta ett steg till genom ett gemensamt ägt bolag som skall utveckla attraktiva bostäder och samhällsfastigheter med en tydlig hållbarhetsprofil i svenska tillväxtorter, säger Fredrik Lidjan, vd på Magnolia Bostad.

Joint venture-bolaget, som ägs 50/50, kommer successivt att tillträda projekten när bygglov och vissa andra villkor är uppfyllda. Merparten av bostäderna kommer att färdigställas under perioden 2021–2022.

Magnolia Bostad kommer att ha huvudansvaret för att utveckla och driva projekten och kommer för detta att erhålla löpande ersättning.

Ambitionen med JV-bolaget är att detta ska genomföra ytterligare förvärv över tid.

Wigge & Partners har varit legal rådgivare till Magnolia Bostad.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se