Nytt JV mellan Magnolia och Heimstaden

Nytt JV mellan Magnolia och Heimstaden

Ekonomi

24 september 2020

Heimstaden och Magnolia Bostad har tecknat avtal avseende gemensam utveckling av mark för uppförande av flerbostadshus intill Hede Station i Kungsbacka.

Projektet omfattar cirka 1600 lägenheter om en total yta på 100 000 kvm BTA. Totalt projektvärde är ca 3,0 mdSEK. Säljare är Derome AB som fortsatt efter affären har stor andel mark kvar i det totala utvecklingsområdet. Heimstaden Bostad AB kommer genom samarbetet stärka sin närvaro i Göteborgsregionen kraftigt.

I samband med att Derome säljer mark intill Hede Station i Kungsbacka har Heimstaden Bostad AB, Magnolia Bostad AB & Derome AB gemensamt tecknat avtal avseende ett samägt bolag där parterna har en målsättning för utveckling och byggnation om ca 1500 stycken småhus på mark från både befintliga samt tillkommande byggrätter, primärt i Stockholmsregionen. Heimstaden Bostad AB och Magnolia Bostad AB kommer äga 25% vardera, Derome 50%.

– Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Magnolia och Derome som bägge har fantastiskt duktiga och engagerade medarbetare. Genom denna starka grund skapar vi goda förutsättningar för ett lyckosamt arbete framöver. Tillsammans kommer vi erbjuda hållbara och omtänksamma hem i både Göteborg- och Stockholmsregionen med både människa och miljö i fokus, säger Patrik Hall, VD, Heimstaden.

– Varje dag går vi till jobbet med strävan efter att bygga den bästa bostaden och bidra till samhällsutvecklingen där nöjda kunder i ett evighetsperspektiv är det centrala i vår verksamhet. Att vi nu utökar samarbetet med Magnolia och Derome är ett bevis på att vårt gemensamma arbetssätt med långsiktiga affärsrelationer, öppenhet i vår dialog mellan alla leden fungerar och innebär framgång. Dessutom trivs vi med varandra och har kul på vägen mot de uppsatta målen, säger Tom Rasmussen, Senior Investment Manager, Heimstaden.

Falkenborn Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Heimstaden Bostad AB, Törngren Magnell & Partners har agerat legal rådgivare till Magnolia Bostad AB samt Vinge har agerat legal rådgivare till Derome.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se