Nytt JV gör stort förvärv i centrala Malmö
– Vi är glada att förvärva ytterligare potentiella byggrätter på ett område som tillhör ett av stadens större stadsbyggnadsprojekt, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

Nytt JV gör stort förvärv i centrala Malmö

Transaktion

10 december 2021

Trianon ingår nytt JV och köper mark med byggrätter för bostäder om cirka 8-10 000 BTA.

Trianon och Lernacken Fastigheter har i ett joint venture förvärvat fastigheten Smedjan 2 på Norra Sorgenfri i centrala Malmö, i dagsläget omfattande cirka 3 950 kvm. Tillträde sker 1 mars 2022.

De båda bolagen avser att sätta igång detaljplanearbetet omgående avseende potentiella byggrätter för bostäder om cirka 8-10 000 BTA.

Den förvärvade fastigheten på Norra Sorgenfri är belägen i centrala Malmö. Norra Sorgenfri är ett av Malmös större stadsbyggnadsprojekt, en plats som tidigare varit ett område av industrikaraktär och som nu omvandlas till bostadsområde.

Den aktuella fastigheten Smedjan 2 är i dagsläget bebyggd med kontors- och lagerlokaler om cirka 3 950 kvm, varav cirka 2 700 kvm är uthyrda.

Förvärvet sker i bolagsform och har finansierats genom befintlig kassa och upptagande av nya lån.

Både Trianon och Lernacken Fastigheter har erfarenhet av området, Trianon har bland annat ett projekt inom nyproduktion av cirka 400 lägenheter och Lernacken Fastigheter har byggt bostadsfastigheten Grytan. Båda ser en stor potential i Norra Sorgenfri. ”

– Vi är glada att förvärva ytterligare potentiella byggrätter på ett område som tillhör ett av stadens större stadsbyggnadsprojekt och ser fram emot att tillsammans med Lernacken Fastigheter utveckla bostäder på ett centralt och attraktivt läge, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

Bergman & Eek Advokat har varit legal rådgivare till Trianon och Lernacken Fastigheter.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se