Nytt JV – Magnolia och Heimstaden
Foto: Wikipedia

Nytt JV – Magnolia och Heimstaden

Ekonomi

8 maj 2019

Magnolia Bostad och Heimstaden Bostad bildar ett joint venture med syfte att gemensamt utveckla cirka 800 bostäder.

Det gemensamma bolaget ska utveckla bostäder i den nya södra delen av Bro, Upplands-Bro kommun. Marken ägs sedan tidigare av Magnolia Bostad och förvärvas av JV-bolaget.

Det gemensamma bolaget har ingått avtal om förvärv av en del av Magnolia Bostads projekt Brogårdstaden som ligger i den södra delen av Bro, Upplands-Bro Kommun. Marken har lagakraftvunnen detaljplan och i området kommer det att byggas flerbostadshus och småhus. Produktionsstart beräknas ske under 2019 och första inflyttning planeras till 2021. Magnolia Bostad kommer att gemensamt med Heimstaden Bostad utveckla och driva projektet.

– Vi ser framemot vårt fortsatta samarbete med Heimstaden Bostad. I detta JV kommer vi att tillsammans utveckla hållbara boenden för långsiktig förvaltning och vi ser stort värde i att kombinera våra styrkor och kompetenser, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör på Magnolia Bostad.

Området ligger naturnära och erbjuder ett rikt fritidsliv och natursköna upplevelser. Inom området planeras även service i form av butiker och restauranger samt förskolor och skola. Bussar kommer att trafikera området och det kommer att finnas gång- och cykelvägar samt närhet till pendeltågstation.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se