Nytt internationellt storköp för Sagax
Sagax ledning köper på sig. Fr v. Peter Larsen, ekonomichef, David Mindus, vd, och Björn Garat, finanschef och vice vd. Foto: Sagax

Nytt internationellt storköp för Sagax

Transaktion

7 maj 2018

Sagax har, i fyra separata transaktioner, förvärvat fyra fastigheter för sammanlagt 131 miljoner kronor.

 

Tre av fastigheterna är belägna i Nederländerna och en fastighet är belägen i Finland.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 18 800 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för industri och lager. Det årliga hyresvärdet uppgår till 12,8 miljoner kronor. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 9,3 år. Uthyrningsgraden uppgår till 100 %. Tillträde har skett.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se