Nytt höghus gör Hagsätra tryggare Foto: Belatchew Arkitekter/Sveafastigheter Bostad

Nytt höghus gör Hagsätra tryggare

Arkitektur

6 december 2018

Tanken är att skapa aktivitet och trygghet på en plats som många i dag upplever som otrygg.

Kompislägenheter, ungdomsboende och kollektivhus. Det är bara en del av innehållet i det multifunktionella höghuset ”Hagsätra Hubb”. Tanken är att skapa aktivitet och trygghet på en plats som många i dag upplever som otrygg – ett beslut som grundar sig på en gedigen analys från Tyréns.

Frågan om trygghet är i dag högaktuell i samhällsdebatten. Det är också en viktig del i Tyréns många projekt inom social hållbarhet – att fokusera på hur en plats påverkar människorna som bor och vistas där.

– Trygghet är en naturlig och viktig del av ett hållbart samhälle. Därför måste det arbetet finnas med tidigt när en plats ska utvecklas – och sedan följa med i alla skeden genom hela planeringsprocessen, säger Ylva Preutz Papantoni, chef för social hållbarhet på Tyréns, en avdelning med 14 experter inom sociala hållbarhetsfrågor. Under året har också avdelningen förstärkts med ytterligare expertis inom trygghetsfrågor genom Josefin Uhnbom och Johan Wahlgren, som bland annat tar med sig erfarenheter från sitt tidigare arbete på Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Tyréns har funnits med i ett tidigt skede i utvecklingen av stadsdelarna Hagsätra och Rågsved och har tagit fram utmaningar och möjligheter för stadsdelarna genom en socialt värdeskapande analys, SVA. Nu tar Stockholms stad nästa steg i planeringsprocessen och utvecklar enskilda platser för att bland annat öka tryggheten.

Ett tydligt krav från Stockholm stad var att de ville ha en byggnad nära Hagsätra tunnelbanestation som både bidrar till och förstärker platsens identitet och trygghet. Tyréns SVA-analys visade att platsen behöver utvecklas för att bli tryggare och attraktivare.

– För att få en bild av området och de sociala behoven intervjuade vi såväl boende som andra berörda och vi kartlade och analyserade den upplevda otryggheten och den faktiska brottsligheten i området. Med den kunskapen kunde Stockholm stad gå vidare och titta på olika typer av åtgärder för Hagsätra, säger Ylva Preutz Papantoni.

Tyréns analys låg sedan till grund för det vinnande förslaget ”Hagsätra Hubb” från Belatchew Arkitekter och Sveafastigheter Bostad. Det är ett multifunktionellt bostadshus som kommer att rymma 200 hyresbostäder med allt från kompis- och kollektivlägenheter till utrymmen för co-working, cykelverkstad, gym och Sveriges minsta biograf. Höghuset ska samtidigt bli ett nytt landmärke i Hagsätra Centrum.

– Huset ligger längs ett stråk som vi identifierade som otryggt i vår analys. Genom att skapa aktiviteter på den platsen ökar tryggheten och kulturutbudet samtidigt som det skapas fler bostäder. Det kommer att finnas aktiviteter i bottenvåningen under större delen av dygnet. Det innebär att det cirkulerar fler människor på platsen och att det finns fler ”ögon” utåt.

– Det är fantastiskt roligt att se att Belatchew Arkitekter och Sveafastigheter Bostad vill utveckla platsen utifrån de sociala utmaningar, styrkor och möjligheter vi på Tyréns har sett och föreslagit, säger Ylva Preutz Papantoni.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se