Nytt förvärv av Regio

Nytt förvärv av Regio

Transaktion

17 juni 2019

Köpet är bolagets tredje i staden. I och med detta har nu Regio över 20 stycken fastigheter motsvarande 105 000 kvm.

Regio har förvärvat fastigheten Växlaren 4 som är belägen i centrala Eskilstuna vid Fristadstorget. Växlaren 4 har en uthyrbar area om 2 800 kvadratmeter som huvudsakligen omfattas av kontorslokaler med hög standard.

Fastigheten är näst intill fullt uthyrd till välkända hyresgäster såsom SEB, ÅF och Kronans Apotek.

Förvärvet är Regios tredje affär i Eskilstuna, där man nu äger en omfattande portfölj om ett tjugotal fastigheter. Regios innehav i Eskilstuna motsvarar nära 105 000 kvadratmeter och innefattar främst kontorlokaler i centrala lägen.

Mälarstaden Asset Management AB (”Mälarstaden AM”) har, i enlighet med Regios etablerade förvaltningsmodell, erhållit uppdraget att förvalta Växlaren 4 och ansvarar även för förvaltningen av Regios övriga tillgångar i Eskilstuna.

Eric Bergström, vd Regio och Partner Brunswick Real Estate, säger:

– I linje med Regios strategi har vi gjort ytterligare ett tilläggsförvärv i en av bolagets fokusorter. Växlaren 4 är ett strategiskt viktigt komplement till portföljen i Eskilstuna, med ett fantastiskt cityläge och framförallt lokaler av riktigt hög kvalitet. Samtidigt genomför vi tillsammans med Mälarstaden AM en rad spännande satsningar och investeringar som vi hoppas kommer att bidra positivt till centrala Eskilstunas utveckling.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se