Nytt Europa-köp för Sagax Foto: Riksbanken

Nytt Europa-köp för Sagax

Transaktion

19 december 2018

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 16 300 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager och lätt industri.

Sagax har avtalat om förvärv av två fastigheter i Frankrike och en fastighet i Finland. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 176 miljoner kronor.

Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 4,9 år och det årliga hyresvärdet uppgår till 15 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 98 %. Tillträde beräknas ske under det första kvartalet 2019.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se