Nytt byggavtal för Zenergy

Nytt byggavtal för Zenergy

Bostäder

25 mars 2020

Zenergy tecknar avtal med Lagertha Fastigheter AB om uppförande av ca 10 st bostäder till ett värde av ca 9,5 MSEK.

Zenergy och Lagertha planerar att utföra projektet med önskvärd start Q2 2020 och vidare in under Q3. Avtalet villkoras av att beställaren erhåller lagakraftvunnet bygglov. Projektet utgörs av att uppföra en flerbostadsbyggnad i 2 plan ovan grund inom Svalövs Kommun, Skåne. Projekteringen inför bygglov fortsätter per omgående.

”Vi ser fram emot att inleda ett konkretiserat samarbete kring hållbara bostäder. För detta projekt har vi gemensamt tagit fram en lösning baserat på Zenergys typhus och som passar väl in inom ramen för aktuell detaljplan på området.” säger Zenergys VD Johan Olofsson och VD’n för Lagertha, Tord Andersen i ett gemensamt uttalande.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se