Nytt bostadsköp för Brinova i Skåne
Per Johansson, vd, Brinova. Foto: Brinova

Nytt bostadsköp för Brinova i Skåne

Transaktion

4 juni 2018

Det är ett år sedan bolaget skrev köpekontraktet och nu är allt helt klart. I fredags fick bolaget tillträdde till hyreslägenheterna.

 

Brinova tillträdde i fredags bostadsfastigheter med 14 lägenheter i Kävlinge efter att Brinovas bolagsstämma i början av maj beslutat att godkänna förvärvet. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 22 miljoner.

Avtal om förvärv tecknades i juli förra året men förvärvet var att betrakta som närståendetransaktion och var villkorat av beslut på Brinovas årsstämma 2018. Fastigheterna i Kävlinge, Bäcken 9 och 20 med en uthyrningsbar yta om cirka 1 000 kvadratmeter har ett hyresvärde om 1,2 miljoner kronor per år.

– Fastigheterna ligger på utmärkt läge i Kävlinge och har en hög kvalitet vilket ger ett attraktivt boende. Fastigheterna ligger i anslutning till den fastighet som Brinova tillträder under hösten, vilket ger bra förvaltningssynergier, säger Per Johansson, vd för Brinova.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se