Nytt bostadsbygge för Stockholmshem
Bild: Stockholmshem

Nytt bostadsbygge för Stockholmshem

Bostäder

8 december 2022

Nu startar bygget av nya hyreslägenheter på Sankt Göransgatan. Två nya hus och en påbyggnad av en befintlig 60-talsbyggnad skapar 229 nya student- och ungdomsbostäder.

– Det är roligt att kunna bygga för studenter och ungdomar i ett så centralt läge, ett stenkast från Stadshagens tunnelbanestation. De nya husen är varsamt anpassade till områdets 50- och 60-talshus och mot gatan i det nya huset finns en stor öppen entré med plats för ett kafé som ger liv åt gatan, säger Stockholmshems projektchef Sofia Fernström.

Arkitekt Birgitta Gelhaar på Brunnberg & Forshed berättar mer: – Den befintliga låga byggnaden ritad av Anders Tengboms får en påbyggnad med tre våningar och en slät fasad som gör att den gamla och veckade fasaden framträder tydligare. Mellan de båda byggnaderna finns en ”midja” som markerar tillägget. Gestaltningen av de nya byggnaderna i cortenstål bygger vidare på den ursprungliga tegelbyggnadens vinkelräta och stränga formspråk.

För att göra det enklare för hyresgästerna att resa klimatsmart i vardagen skapar Stockholmshem 441 cykelparkeringsplatser. Solceller på taken ska generera förnybar el som används för drift av bland annat ventilation, fläktar och hissar.

Faktaruta

Fakta

 • Stockholmshem bygger 152 nya student- och ungdomslägenheter samt bygger om ett befintligt hus, totalt 229 lägenheter.
 • Husen binds samman av en gång och i det ena huset planeras ett kafé mot gatan.
 • Den befintliga lägre byggnaden längs Sankt Göransgatan byggs på med tre våningar. Den ritades av arkitekt Anders Tengbom, stod klart 1967 och användes ursprungligen som bostäder till sjuksköterskor.
 • Den ursprungliga byggnaden är grönklassad vilket betyder att den är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Lägenheterna består framför allt av ettor (80 procent) och några tvåor. Alla har egen köksdel med kyl/frys och spis samt badrum med dusch.
 • För att göra det enklare för hyresgästerna att resa klimatsmart i vardagen skapar Stockholmshem 441 cykelparkeringsplatser, varav 229 under tak.
 • Solceller på taken ska generera förnybar el som används för drift av bland annat ventilation, fläktar och hissar.
 • För att förhindra höga vattenflöden och översvämningar leds regnvattnet ner i ett vattenmagasin under parkeringen vid Sankt Göransgatan innan det går ut i dagvattensystemet.
 • Husen beräknas stå klara för inflyttning under 2025.
 • Entreprenör: Skanska.
 • Bostäderna är en del i Stockholms stads satsning att bygga 140 000 nya bostäder till 2040. Stadshagen utvecklas med närmare 1 800 bostäder. I området planeras också en ny grundskola, fem nya förskolor samt fotbollsplaner och en tennishall under mark.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se