Nytt bostads-JV i Stockholm

Nytt bostads-JV i Stockholm

Bostäder

5 juli 2019

Bonnier Fastigheter och ByggVesta bildar ett bolag som skall äga och förvalta hyresrätter i Stockholmsområdet.

Basen för samarbetet utgörs av nio projekt på tillsammans cirka 1600 lägenheter som ingår i ByggVestas markportfölj i Stockholmsregionen.

– Vi ser som samhällsbyggare fram emot att nu även ta steget in i bostadssegmentet. Detta genom samarbetet med ByggVesta som är en erfaren bostadsutvecklare och en trygg partner, säger Tomas Hermansson, VD Bonnier Fastigheter.

ByggVesta har en lång och gedigen erfarenhet av markexploatering, utveckling och långsiktig förvaltning av hyresrätter i egen regi och i joint venture-samarbeten. Bonnier Fastigheter är ett aktivt fastighetsbolag som förvaltar och utvecklar fastigheter och stadsrum. Bolagen har ett gemensamt fokus på nytänkande samt på stabil och hållbar tillväxt i långsiktiga innehav.

– Vi ser stor potential i samarbetet mellan två värderingsdriva, familjeägda bolag. Genom bolagens samlade erfarenhet och kunnande kan vi skapa framgångsrika koncept och bidra till en intressant stadsutveckling, säger Rolf Eriksson, VD ByggVesta.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se