Nytt boprojekt för Byggpartner Foto: Wikipedia

Nytt boprojekt för Byggpartner

Bostäder

9 november 2018

Projektet omfattar att uppföra bostadshus med cirka 70 lägenheter samt lokaler för verksamhet för seniorcenter samt ungdomsmottagning.

ByggPartner i Dalarna AB har erhållit preliminär tilldelning för bostadshus med cirka 70 lägenheter samt lokaler i Avesta åt Gamla Byn AB. Preliminär tilldelning innebär att tilldelningen kan överklagas.

En preliminär tilldelning innebär att tilldelningen kan överklagas. Överklagandetiden för tilldelningen går ut den 12 november 2018.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se