Nytt bolag med sikte på fastigheter för fem miljarder – Bohild kompletterar Brunswicks sex befintliga investeringsmandat väl. På Brunswick har vi ett tydligt fokus på mätbara miljömässiga och sociala förbättringsåtgärder i våra fastigheter och vi är mycket glada att Länsförsäkringar är med oss på denna resa och delar våra värderingar, säger Patrik Andersson, VD på Brunswick.

Nytt bolag med sikte på fastigheter för fem miljarder

Ekonomi

20 januari 2022

En ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden bildar ett nytt fastighetsbolag tillsammans med Länsförsäkringar. Målet är en portfölj om fem miljarder inom tre år.

Brunswick Real Estate lanserar Bohild Fastigheter AB tillsammans med Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag och Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag.

Bohild är en långsiktig fastighetsägare med ett fokus på bostäder och samhällsfastigheter, och har nyligen genomfört två förvärv om 157 lägenheter.

Bohild har höga ambitioner inom hållbarhet och tror på att aktivt arbeta med att förbättra befintliga fastigheter istället för att bygga nytt.

Genom ett stort urval av energiförbättrande åtgärder siktar bolaget på att uppnå avsevärda CO2-besparingar.

Fokus är på centralt belägna bostäder och samhällsfastigheter i mindre och mellanstora tillväxtstäder, med en ambition att växa fastighetsbeståndet till fem miljarder över tre år.

Bohild har under hösten genomfört två affärer där bolaget har förvärvat fyra fastigheter med totalt 157 lägenheter i Borlänge och Falun. I samband med det första förvärvet ingick Bohild ett förvaltningssamarbete och samägande med familjebolaget Englundsbostäder.

Bohild avser att etablera liknande förvaltningsupplägg med lokala aktörer.

– Bohild kompletterar Brunswicks sex befintliga investeringsmandat väl. På Brunswick har vi ett tydligt fokus på mätbara miljömässiga och sociala förbättringsåtgärder i våra fastigheter och vi är mycket glada att Länsförsäkringar är med oss på denna resa och delar våra värderingar, säger Patrik Andersson, VD på Brunswick.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se